I Love Bulgaria

Новини

Нови археологически обекти в долината на р. Тунджа, община Сливен, землище на с. Глуфишево

Археолози от Регионалния исторически музей (РИМ) - Сливен, Нов Български Университет, млади учени от Чикагския университет (САЩ) и доброволци от Германия за втора година провеждат заедно археологически обходи в долината на Тунджа в община Сливен.

Проектът се финансира от Министерството на културата на РБ и целта на тазгодишната кампания е да се проучи землището на село Глуфишево.

В археологическата наука Глуфишево е известно с укреплението от късната античност и средновековието, което е разположено на височината над съвременното село. Тазгодишните проучвания допринесоха за разкриването на неизвестни досега археологически обекти.

Каменната брадва, постъпила във фонда на РИМ Сливен през 80-те години на 20-ти век (Обр. 2) и върхът на кремъчна стрела, открит през 2023 г., показват, че в равнинните, по-ниски части на землището на Глуфишево, през новокаменната епоха (6 хил. пр. Хр.) възниква селище или друг вид археологически обект.

През следващия период - каменно-медната епоха (5. хилядолетие преди Христа) - настъпва значителна промяна: селището се изтегля на високо върху платото западно от възвишенията Лозбаир и Калето, което в миналото е било покрито с гори. Преместването на селищата на по-високи места, които предоставят по-добра защита и сигурност, е характерно за каменно-медната епоха, която се обозначава и с термините халколит и енеолит. Този период се отличава с много гъста селищна мрежа, демографско развитие и социално разслоение. Най-значителният пример за концентрацията на богатство и много ресурси в ръцете на отделни личности и фамилии през тази епоха дава Варненският некропол.

Конфликтите за суровини, земя и други ресурси не подминават и селището от 5. хилядолетие преди Христа, което археолозите откриха тази есен на платото над с. Глуфишево. Селището е подпалено, разрушено и напуснато завинаги. В ерозирал склон се виждат следи от опожарени жилища.

През античността се наблюдава връщане към равнинните, плодородни и богати на вода части на землището на Глуфишево. Тази година археолозите откриха две селища от късножелязната епоха (V-I в. пр. Хр.). Фрагменти от амфори (Обр. 3) показват, че обитателите на землището на Глуфишево през късножелязната епоха са внасяли вино или зехтин от Тасос. Твърде вероятно е, че те също са произвеждали и изнасяли вино с гроздето, което са отглеждали по склоновете на Лозбаир и Калебаир. Може би от тази епоха датират и първите пътни връзки между селищата, съхранени в спомена на местното население като “големия калдъръм” (свързващ селището с Кабиле) и “малкия калдъръм” (трасето му през римската епоха може да се проследи до Августа Траяна).

През римската епоха в землището на с. Глуфишево вероятно са съществували малки селища или единични стопанства, поддържали пряк контакт с по-големите центрове от този период, регистрирани в землището на съседното с. Скобелево.

Отслабването на централната власт през късната античност (5. - 7. век преди Христа) води до набези и несигурност. В отговор на тези процеси на много места са построени крепости, които дават защита на войскови части и местното население. Една от тях е укреплението на Калебаир над Глуфишево. То има значителни размери. Гъстата растителност попречи за добиването на по-конкретна информация за характера на укрепителните съоръжения.

В склоновете западно от Кале Баир се откриха следи от средновековно селище. Обитателите му са избрали място в подножието на възвишението, което им дава възможност по най-бързия начин да потърсят сигурност в укрепеното пространство.

Археологическите обходи представляват недеструктивна форма на археологически проучвания. Целта е чрез регистриране на находки, които се виждат по повърхността на земята, да се получи информация за разположението и датата на археологическите обекти. Екипът на РИМ - Сливен и партньорите им от Нов български университет са си поставили амбициозната цел да обходят равнинните части на община Сливен. Добавянето на нови археологически обекти към Археологическата карта на България е важно условие за опазването и интерпретирането на старините ни.

Докторантката в университета Харвард (САЩ) Полин Шонгов, която по майчина линия има корени от Сливен, засне редица интервюта с хората от Глуфишево, които разказаха за миналото на своя край. Предстои съставянето на кратък документален филм за проекта.

Благодарности: Ръководителите на проекта биха искали да благодарят на: хората от с. Глуфишево, Министерство на културата на Р България и участниците в експедицията от РИМ Сливен, Нов български и Чикагския университет, университета в Харвард, хотел “Горски кът в Сливен”, както и на доброволците от Германия.


Снимки:

Адрес

Град Сливен, бул. „Цар Освободител” №18

Работно време

ЗАТВОРЕНО ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ Регионален исторически музей, Къща музей “Добри Чинтулов”, Къща музей “Сливенски бит” и Първата държавна текстилна фабрика на Балканите са временно затворени, поради ремонтни дейности.“

Входни такси

Входни билети
 • ученици, студенти и пенсионери - 4.00 лв.
 • възрастни - 5.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 3.00 лв.
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 4.00 лв.
Пакетни цени

За посещение на два музейни обекта:

 • ученици, студенти и пенсионери - 6.00 лв.
 • възрастни - 8.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 5.00 лв
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 7.00 лв

За посещение на три и повече музейни обекта:

 • ученици, студенти и пенсионери - 10.00 лв.
 • възрастни - 13.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 7.00 лв
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 10.00 лв

Цени на семеен билет:

 • за един обект - 10.00 лв.
 • за два и повече обекта - 15.00 лв.
 • за три и повече музейни обекта - 20.00 лв.
Екскурзоводско обслужване
 • кратка беседа - 10.00 лв.
 • пълна беседа - 15.00 лв.
 • пълна беседа за повече от един музеен обект - 10.00 лв.
 • частни и публични събития в музейните обекти - 150.00 лв.

Последният четвъртък от месеца е с безплатни входни такси за индивидуални посетители. Заплаща се само беседата.

Лица с трайни увреждания и деца под 7-годишна възраст посещават безплатно музейните обекти.

Kонтакти

Телефон: 044 622494

Всички права запазени © 2019 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СЛИВЕН. Дизайн и разработка от Sliven.net