I Love Bulgaria

Връзки с обществеността

Отд. "Връзки с обществеността" има пряко отношение към публиката и участва в музейната комуникация. Отдела има отношение към всички дейности в музея и обхваща всички комуникации.
 
Осъществява вътрешна комуникация, както и връзките със сродни обществени организации, средствата за масова комуникация ,отделни личности. Основните дейности в работата на отдела са образователна, популяризаторска, екскурзоводска, рекламна.
 
Със средствата ма маркетинга и рекламата, с разработване и провеждане на образователни програми за различни възрастови и социални групи съдейства за привличане на нови публики.
 
Музейните уроци, тематичните беседи са в основата на образователната дейност с ученици. Отделът организира ученически литературни конкурси, изложби на рисунки, представяне на обреди и обичаи от Сливенско. Популяризира КИН чрез срещи, вечери, лекции, викторини, представяне и обсъждане на книги, радиопредавания и др. посветени на събития и видни личности извън музейните зали.
 
Разработва проекти за привличане на нови публики и популяризиране на културно-историческото наследство.
 
В отдела работят един уредник, трима екскурзоводи, информатор и музеен педагог.

 

Снимки

Адрес

Град Сливен, бул. „Цар Освободител” №18

Работно време

ЗАТВОРЕНО ПОРАДИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ Регионален исторически музей, Къща музей “Добри Чинтулов”, Къща музей “Сливенски бит” и Първата държавна текстилна фабрика на Балканите са временно затворени, поради ремонтни дейности.“

Входни такси

Входни билети
 • ученици, студенти и пенсионери - 4.00 лв.
 • възрастни - 5.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 3.00 лв.
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 4.00 лв.
Пакетни цени

За посещение на два музейни обекта:

 • ученици, студенти и пенсионери - 6.00 лв.
 • възрастни - 8.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 5.00 лв
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 7.00 лв

За посещение на три и повече музейни обекта:

 • ученици, студенти и пенсионери - 10.00 лв.
 • възрастни - 13.00 лв.
 • групови посещения на ученици /над 20 човека/ - 7.00 лв
 • групови посещения на възрастни /над 20 човека/ - 10.00 лв

Цени на семеен билет:

 • за един обект - 10.00 лв.
 • за два и повече обекта - 15.00 лв.
 • за три и повече музейни обекта - 20.00 лв.
Екскурзоводско обслужване
 • кратка беседа - 10.00 лв.
 • пълна беседа - 15.00 лв.
 • пълна беседа за повече от един музеен обект - 10.00 лв.
 • частни и публични събития в музейните обекти - 150.00 лв.

Последният четвъртък от месеца е с безплатни входни такси за индивидуални посетители. Заплаща се само беседата.

Лица с трайни увреждания и деца под 7-годишна възраст посещават безплатно музейните обекти.

Kонтакти

Телефон: 044 622494

Всички права запазени © 2019 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СЛИВЕН. Дизайн и разработка от Sliven.net